FANDOM


Nome em HTML Código Hex
R G B
Código Decimal
R G B
Tons de Vermelho
IndianRed CD5C5C2059292
LightCoral F08080240128128
Salmon FA8072250128114
DarkSalmon E9967A233150122
LightSalmon FFA07A255160122
Crimson DC143C2202060
Red FF0000255 0 0
FireBrick B222221783434
DarkRed 8B0000139 0 0
Tons de Rosa
Pink FFC0CB255192203
LightPink FFB6C1255182193
HotPink FF69B4255105180
DeepPink FF149325520147
MediumVioletRedC7158519921133
PaleVioletRed DB7093219112147
Tons de Laranja
LightSalmon FFA07A255160122
Coral FF7F5025512780
Tomato FF63472559971
OrangeRed FF4500255 69 0
DarkOrange FF8C00255 140 0
Orange FFA500255 165 0
Tons de Amarelo
Gold FFD700255 215 0
Yellow FFFF00255 255 0
LightYellow FFFFE0255255224
LemonChiffon FFFACD255250205
LightGoldenrodYellowFAFAD2250250210
PapayaWhip FFEFD5255239213
Moccasin FFE4B5255228181
PeachPuff FFDAB9255218185
PaleGoldenrod EEE8AA238232170
Khaki F0E68C240230140
DarkKhaki BDB76B189183107
Tons de Lilás
Lavender E6E6FA230230250
Thistle D8BFD8216191216
Plum DDA0DD221160221
Violet EE82EE238130238
Orchid DA70D6218112214
Fuchsia FF00FF255 0 255
MagentaFF00FF255 0 255
MediumOrchid BA55D318685211
MediumPurple 9370DB147112219
BlueViolet 8A2BE213843226
DarkViolet 9400D3148 0 211
DarkOrchid 9932CC15350204
DarkMagenta 8B008B139 0 139
Purple 800080128 0 128
Indigo 4B0082 75 0 130
SlateBlue 6A5ACD10690205
DarkSlateBlue 483D8B 72 61 139
Nome em HTML Código Hex
R G B
Código Decimal
R G B
Tons de Verde
GreenYellow ADFF2F17325547
Chartreuse 7FFF001272550
LawnGreen 7CFC001242520
Lime 00FF0002550
LimeGreen 32CD325020550
PaleGreen 98FB98152251152
LightGreen 90EE90144238144
MediumSpringGreen00FA9A0250154
SpringGreen 00FF7F0255127
MediumSeaGreen 3CB37160179113
SeaGreen 2E8B574613987
ForestGreen 228B223413934
Green 00800001280
DarkGreen 00640001000
YellowGreen 9ACD3215420550
OliveDrab 6B8E2310714235
Olive 8080001281280
DarkOliveGreen 556B2F8510747
MediumAquamarine66CDAA102205170
DarkSeaGreen 8FBC8F143188143
LightSeaGreen 20B2AA32178170
DarkCyan 008B8B0139139
Teal 0080800128128
Tons de Azul
Aqua 00FFFF0255255
Cyan 00FFFF0255255
LightCyan E0FFFF224255255
PaleTurquoise AFEEEE175238238
Aquamarine 7FFFD4127255212
Turquoise 40E0D064224208
MediumTurquoise 48D1CC72209204
DarkTurquoise00CED10206209
CadetBlue 5F9EA095158160
SteelBlue 4682B470130180
LightSteelBlue B0C4DE176196222
PowderBlue B0E0E6176224230
LightBlue ADD8E6173216230
SkyBlue 87CEEB135206235
LightSkyBlue87CEFA135206250
DeepSkyBlue 00BFFF0191255
DodgerBlue 1E90FF30144255
CornflowerBlue6495ED100149237
MediumSlateBlue7B68EE123104238
RoyalBlue 4169E165105225
Blue 0000FF00255
MediumBlue 0000CD00205
DarkBlue 00008B00139
Navy 00008000128
MidnightBlue 1919702525112
Nome em HTML Código Hex
R G B
Código Decimal
R G B
Tons de Marrom
Cornsilk FFF8DC255248220
BlanchedAlmond FFEBCD255235205
Bisque FFE4C4255228196
NavajoWhite FFDEAD255222173
Wheat F5DEB3245222179
BurlyWood DEB887222184135
Tan D2B48C210180140
RosyBrown BC8F8F188143143
SandyBrown F4A46024416496
Goldenrod DAA52021816532
DarkGoldenrod B8860B18413411
Peru CD853F20513363
Chocolate D2691E21010530
SaddleBrown 8B45131396919
Sienna A0522D1608245
Brown A52A2A1654242
Maroon 80000012800
Tons de Branco
White FFFFFF255255255
Snow FFFAFA255250250
Honeydew F0FFF0240255240
MintCream F5FFFA245255250
Azure F0FFFF240255255
AliceBlue F0F8FF240248255
GhostWhite F8F8FF248248255
WhiteSmoke F5F5F5245245245
Seashell FFF5EE255245238
Beige F5F5DC245245220
OldLace FDF5E6253245230
FloralWhite FFFAF0255250240
Ivory FFFFF0255255240
AntiqueWhite FAEBD7250235215
Linen FAF0E6250240230
LavenderBlush FFF0F5255240245
MistyRose FFE4E1255228225
Tons de Cinza
Gainsboro DCDCDC220220220
LightGrey D3D3D3211211211
Silver C0C0C0192192192
DarkGray A9A9A9169169169
Gray 808080128128128
DimGray 696969105105105
LightSlateGray 778899119136153
SlateGray 708090112128144
DarkSlateGray 2F4F4F477979
Black 000000000

Tons de Cinza Editar

Hexadecimal Nome RGB
#d3d3d3 lightgray (211,211,211)
#a9a9a9 darkgrey (169,169,169)
#808080 grey (128,128,128)
#696969 dimgrey (105,105,105)
#778899 lightslategrey (119,136,153)
#708090 slategrey (112,128,144)
#2f4f4f darkslategrey (47,79,79)

Nomes aceitos pelo Firefox e pelo Internet Explorer Editar

Hexadecimal Nome RGB
#ffffff white (255,255,255)
#f5f5f5 whitesmoke (245,245,245)
#dcdcdc gainsboro (220,220,220)
#d3d3d3 lightgrey (211,211,211)
#c0c0c0 silver (192,192,192)
#a9a9a9 darkgray (169,169,169)
#808080 gray (128,128,128)
#696969 dimgray (105,105,105)
#778899 lightslategray (119,136,153)
#708090 slategray (112,128,144)
#2f4f4f darkslategray (47,79,79)
#fffaf0 floralwhite (255,250,240)
#fdf5e6 oldlace (253,245,230)
#fffff0 ivory (255,255,240)
#faf0e6 linen (250,240,230)
#fff8dc cornsilk (255,248,220)
#ffefd5 papayawhip (255,239,213)
#ffebcd blanchedalmond (255,235,205)
#ffe4c4 bisque (255,228,196)
#faebd7 antiquewhite (250,235,215)
#ffdab9 peachpuff (255,218,185)
#ffdead navajowhite (255,222,173)
#ffe4b5 moccasin (255,228,181)
#f5f5dc beige (245,245,220)
#ffffe0 lightyellow (255,255,224)
#fafad2 lightgoldenrodyellow (250,250,210)
#fffacd lemonchiffon (255,250,205)
#f0e68c khaki (240,230,140)
#eee8aa palegoldenrod (238,232,170)
#bdb76b darkkhaki (189,183,107)
#ffff00 yellow (255,255,0)
#ffd700 gold (255,215,0)
#daa520 goldenrod (218,165,32)
#b8860b darkgoldenrod (184,134,11)
#808000 olive (128,128,0)
#adff2f greenyellow (173,255,47)
#9acd32 yellowgreen (154,205,50)
#6b8e23 olivedrab (107,142,35)
#556b2f darkolivegreen (85,107,47)
#7fff00 chartreuse (127,255,0)
#7cfc00 lawngreen (124,252,0)
#00ff00 lime (0,255,0)
#32cd32 limegreen (50,205,50)
#228b22 forestgreen (34,139,34)
#008000 green green (0,128,0)
#006400 darkgreen (0,100,0)
#2e8b57 seagreen (46,139,87)
#3cb371 mediumseagreen (60,179,113)
#8fbc8f darkseagreen (143,188,143)
#f5fffa mintcream (245,255,250)
#f0fff0 honeydew (240,255,240)
#98fb98 palegreen (152,251,152)
#90ee90 lightgreen (144,238,144)
#00ff7f springgreen (0,255,127)
#00fa9a mediumspringgreen (0,250,154)
#7fffd4 aquamarine (127,255,212)
#66cdaa mediumaquamarine (102,205,170)
#008080 teal (0,128,128)
#008b8b darkcyan (0,139,139)
#5f9ea0 cadetblue (95,158,160)
#20b2aa lightseagreen (32,178,170)
#afeeee paleturquoise (175,238,238)
#80e0d0 turquoise (64,224,208)
#47d1cc mediumturquoise (71,209,204)
#00ced1 darkturquoise (0,206,209)
#00ffff aqua (0,255,255)
#00ffff cyan (0,255,255)
#e0ffff lightcyan (224,255,255)
#f0ffff azure (240,255,255)
#b0e0e6 powderblue (176,224,230)
#add8e6 lightblue (173,216,230)
#87ceeb skyblue (135,206,235)
#87cefa lightskyblue (135,206,250)
#00bfff deepskyblue (0,191,255)
#f8f8ff ghostwhite (248,248,255)
#f0f8ff aliceblue (240,248,255)
#6495ed cornflowerblue (100,149,237)
#4069e1 royalblue (64,105,225)
#b0c4de lightsteelblue (176,196,222)
#4682b4 steelblue (70,130,180)
#1e90ff dodgerblue (30,144,255)
#0000ff blue (0,0,255)
#0000cd mediumblue (0,0,205)
#00008b darkblue (0,0,139)
#000080 navy (0,0,128)
#191970 midnightblue (25,25,112)
#4b0082 indigo (75,0,130)
#800080 purple (128,0,128)
#8b008b darkmagenta (139,0,139)
#e6e6fa lavender (230,230,250)
#7b68ee mediumslateblue (123,104,238)
#6a5acd slateblue (106,90,205)
#483d8b darkslateblue (72,61,139)
#9370db mediumpurple (147,112,219)
#802be2 blueviolet (128,43,226)
#9400d3 darkviolet (148,0,211)
#9932cc darkorchid (153,50,204)
#ba55d3 mediumorchid (186,85,211)
#da70d6 orchid (218,112,214)
#ee82ee violet (238,130,238)
#dda0dd plum (221,160,221)
#d8bfd8 thistle (216,191,216)
#fffafa snow (255,250,250)
#fff0f5 lavenderblush (255,240,245)
#fff5ee seashell (255,245,238)
#ffe4e1 mistyrose (255,228,225)
#ffc0cb pink (255,192,203)
#ffb6c1 lightpink (255,182,193)
#db7093 palevioletred (219,112,147)
#c71585 mediumvioletred (199,21,133)
#ff69b4 hotpink (255,105,180)
#ff1493 deeppink (255,20,147)
#ff00ff fuchsia (255,0,255)
#ff00ff magenta (255,0,255)
#fa8072 salmon (250,128,114)
#f08080 lightcoral (240,128,128)
#cd5c5c indianred (205,92,92)
#bc8f8f rosybrown (188,143,143)
#d2b48c tan (210,180,140)
#f5deb3 wheat (245,222,179)
#deb887 burlywood (222,184,135)
#f4a460 sandybrown (244,164,96)
#cd853f peru (205,133,63)
#ffa500 orange (255,165,0)
#ff8c00 darkorange (255,140,0)
#d2691e chocolate (210,105,30)
#a0522d sienna (160,82,45)
#8b4513 saddlebrown (139,69,19)
#e9967a darksalmon (233,150,122)
#ffa07a lightsalmon (255,160,122)
#ff7f50 coral (255,127,080)
#ff6346 tomato (255,99,71)
#ff4400 orangered (255,68,0)
#ff0000 red (255,0,0)
#dc143c crimson (220,20,60)
#b22222 firebrick (178,34,34)
#a52a2a brown (165,42,42)
#8b0000 darkred (139,0,0)
#800000 maroon (128,0,0)
#000000 black (0,0,0)

Texto a negrito